çöhrə

çöhrə
is. Üz, surət, sima. Bu qadının çöhrəsində bir məyusluq görünürdü. S. S. A.. <Ayna> gülər bir çöhrə ilə yoldaşlarına tərəf döndü. Ə. M.. // Obrazlı təşbehlərdə. Ay yorğun və solğun çöhrəsi ilə buludların arasında gah batır, gah çıxır, parlaq və donuq bir ziya saçırdı. Ə. Vəl.. Üfüqün ləkəsiz, təmiz çöhrəsi; Bir də sübh yeliydi onu oxudan. Ə. Kürçaylı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • COHR — Coherent, Inc. (Business » NASDAQ Symbols) …   Abbreviations dictionary

  • COHR — computer based oral health record …   Medical dictionary

  • Cohr — This famous German surname and original personal name of the pre 7th century, is recorded in over one hundred spellings throughout Europe and Scandanavia. These include the basic forms of Conrad (Medieval German and post medieval English and… …   Surnames reference

  • COHR — cohors, cohortis …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • COHR — abbr. COHERENT INC NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • COHR — • computer based oral health record …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • çöhr(ə) — f. üz, sifət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çöhrəgüşa — f. üz açan, üz göstərən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çöhrənüma — f. üzə çıxan, aydınlaşan; zahir, aşkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çöhrəpira — f. bəzəkçi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”